Lauluntekijät Sanna Korkee ja Suvi Nygård kehittivät menetelmän, joka vahvistaa vaikeita aikoja läpi eläneitä.

 

Ilo tulee taloon, ilo tulee taloon, laulaa Sanna ­Korkeen kaunis ääni nauhalla. Laulu on yksin­huol­tajien voima­laulu. Se kuvaa arkea yhden aikuisen perheessä, jossa meno muistuttaa välillä sirkusta ja jaksa­minen on kovilla. Laulussa äiti havahtuu kerran, että meillä nauretaan taas, vaikeiden aikojen jälkeen. Ilo tulee taloon.

Laulun teki työpari Sanna Korkee ja Suvi Nygård, ja se kertoo yksin­huol­tajien arjesta. Se syntyi, kun naiset kutsuivat Pienper­heyh­dis­tyksen (PPY) jäseniä kertomaan arjestaan ja sen onnen hetkistä. Pienper­heyh­distys on yksin­huol­tajia tukeva yhdistys.

Tapaa­misen jälkeen he tekivät tarinoista yksin­huol­ta­jille oman voima­laulun.

Parasta terapiaa ikinä, kommentoi yksi ryhmään kuulunut äiti, kun hän sai kuulla laulun.

Voima­laulu on Korkeen ja Nygårdin kehittämä voimaan­nut­tavan laulun metodi. Sen tarkoitus on tuoda esiin vaikei­denkin tilan­teiden keskeltä voimaa antavia asioita.

Korkee on toimittaja ja laulun­tekijä, joka sanoittaa muun muassa Milana Misicille. Nygård on sanoittaja ja sosionomi (AMK), jolla on vuosien työko­kemus muun muassa varhais­kas­va­tuk­sesta ja lasten­suo­je­lusta.

Naiset tutus­tuivat musii­kin­te­ki­jöille tarkoi­te­tussa tiimi­val­men­nuksen koulu­tuk­sessa viime vuonna. Loppu­työkseen he kehit­tivät Voima­laulut-menetelmän.

Kummallekin puhtia antaa halu auttaa ihmisiä.

– Siksi alun perin opiskelin sosiaa­lia­lal­lekin. Vähitellen se halu tarkentui haluksi tsempata ihmisiä eteenpäin. Huomasin itse äitiys­lo­milla, miten pieni ele tai kommentti vieraal­takin ihmiseltä toi hyvän mielen. Se siirtyi lapsiin eli hyvä välittyi eteenpäin, Nygård kertoo.

– Muiden kivat sanat vahvis­tivat ja antoivat voimia, hän muistelee kotiäi­ti­vuo­siaan.

Samaa tapahtuu artis­teille, kun he saavat laulet­ta­vaksi kappaleen, joka kertoo heidän elämästään, naiset kertovat. Kummal­lakin on siitä sama kokemus.

Usein biisejä tehdään artis­teille heidän omasta elämästään ja heidän toivei­densa mukaan. Artisti kertoo hänelle itselleen tärkeistä asioista tekstin tekijälle.

– Kun kerran tein eräälle artis­tille tekstin, nostin siinä esiin toivon näkökulman ja myönteisen otteen. Hän sanoi, että voi hitsi, kaikkien pitäisi saada kokea tämä. Ymmärsin, että tällai­sessa on hirveä voima. Ihminen tulee kuulluksi, ja sitten paketoin ne asiat biisiksi. Siitä lähti itämään voima­laulun idea, Suvi Nygård kertoo.

Sanna Korkee nyökyt­telee vieressä.

– Kun radiosta kuulee laulun, voi tuntua, että tuo on ihan kuin mun elämästä. Entä jos se oikeasti onkin mun elämästä? Miten voimaut­ta­valta se tuntui­sikaan. Tätä pohdimme, kun aloimme kehittää Voima­laulut-menetelmää.

Tilaisuus nollata raskaat vuodet

Naiset halusivat tehdä ensim­mäisen voima­laulun perheille. He avasivat tieto­koneen ja löysivät yksin­huol­tajien yhdis­tyksen PPY:n. Ajatus yksin­huol­tajien voima­lau­lusta sai siellä innos­tuneen vastaanoton. Yhdistys täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Se julkaisee juhlan kunniaksi Korkeen ja Nygårdin tekemän yksin­huol­tajien voima­laulun.

Helsin­ki­läinen Merja Fleming oli yksi PPY:n voima­lau­lu­ryhmään osallis­tunut äiti. Hänellä oli uusper­heessään enimmillään kuusi lasta. Eron jälkeen hän pyöritti yksin kolmen pienen lapsen arkea. Nyt kotona asuu vielä 15-vuotias kuopus.

– Elämä oli selviy­ty­mis­kamp­pailua pitkään. Piti saada puettua ja vietyä päivä­kotiin kolme lasta. Itse ehdin juuri ja juuri käydä aamulla vessassa. Välillä tuli itku ja epätoivo, että tämä on niin väärin. Mietin, miten minä jaksan. Hammasta purren menin eteenpäin, hän muistelee.

En ehtinyt käsitellä niitä tunteita ja ajatuksia silloin, Fleming sanoo. Arjesta piti vain selvitä. Voima­lau­lu­ryh­mässä hän kuuli muiden äitien muistoja ja tarinoita.

Voimalaulu ei ole kiusallisella tavalla yksityinen.

– Huomasin, että ai niin, muistan saman. Silloin ne tunteet tulivat esiin. Yksinäi­syyttä, risti­riitaa yksinäi­syy­dessä ja kiitol­li­suutta siitä, että minä olen se, joka saa elää arkea lasten kanssa. Muistin, miltä tuntui, kun pieni lapsi istuu syliin ja rentoutuu siinä.

Korkee ja Nygård poimivat talteen äitien mietteitä. He makus­te­livat hetken tarinoita. Niistä alkoi nousta esiin hyviä, voimaa antavia muistoja ja tunteita. Niin syntyivät sanat Ilo tulee taloon ‑lauluun.

– Kun kuulin laulun ensin, ajattelin että wau! Tajusin, että minulla on nyt tilaisuus nollata ne 20 – 30 vuotta, joita en ole ehtinyt käsitellä. Laulu auttaa käymään läpi vanhoja asioita, joille ei ollut aikaa silloin. Niitä voin ottaa vastaan laulun avulla palasina, ei hyöky­aaltona.

Voima­laulu on äänitetty studiossa, ja sitä voi tällä haavaa kuunnella Spoti­fystä. Fleming laittaa sen soimaan, kun hän tarvitsee virtaa.

– Saan akun taas ladattua. Laulun kuuntelu on kuin itsete­rapiaa.

Uusia näkökulmia kriisivaiheen jälkeen

Voima­laulut-menetelmää ei ole tarkoi­tettu kriisia­vuksi vaan vaiheeseen, jossa kerrotaan selviy­ty­mis­ta­ri­noita, Sanna Korkee sanoo.

– Se ei ole kriisi­te­rapiaa. Jos ihmisellä on akuutti kriisi, se on toisen alan ammat­ti­laisten asia. Voima­laulu auttaa, kun on jälki­käteen valmis käsit­te­lemään asioita ja hakemaan uusia näkökulmia. Se on siihen vaiheeseen voimauttava ja vahvistava menetelmä, Nygård tarkentaa.

Jo kun ryhmää kutsutaan yhteen, osallis­tujat alkavat muistella kokemiensa asioiden hyviä puolia. Ryhmä­ta­paa­mi­sessa sitten he jakavat omia muistoja ja ajatuksia. Ihmiset haluavat puhua kokemuk­sistaan, voima­laulun tekijät uskovat. Moni haluaa jakaa hyviä muistoja ja onnis­tu­misia sekä keinoja, jotka auttoivat heitä.

Joskus ihminen voi junnata kieltei­sissä asioissa ja muistaa vain raskaat puolet. Muiden kerto­mukset tuovat pintaan iloa ja onnis­tu­misia, jotka olivat jääneet ikävien muistojen varjoon.

– Me kaivetaan esiin myönteisyys ja valoisa puoli, joka on voinut jäädä tietoi­suuden alemmille tasoille. Kun ryhmässä tulee mieleen, että ai niin, olihan tässä sekin hyvä puoli.

– Kaikille asioille ei voi tehdä mitään, mutta aina voi nähdä asioista toisen puolen. On ihana nähdä, kun myönteinen lumipallo lähtee pyörimään, Sanna Korkee kuvaa.

Haluaisin tehdä voimalaulun omaishoitajille.

Korkee ja Nygård poimivat voima­lauluun päällim­mäi­seksi ilon ja hyvät asiat. Ryhmä saa lopulta lahjaksi ammat­ti­laisten tekemän laulun itsestään. Tarkoitus on, että laulu antaa paljon myös muille, jotka ovat käyneet elämässään läpi saman.

– Voima­laulu ei ole kiusal­li­sella tavalla yksityinen. Puramme ryhmän kertomia asioita ja muokkaamme tekstin, joka koskettaa myös muita. Niin laulu ei jää vain sisäpiirin vitsiksi tai jutuksi.

Naiset ovat tehneet tähän mennessä kaksi voima­laulua. Eräs työyh­teisö halusi itselleen voima­laulun tyky-teemaksi.

– Yksin­huol­tajien voima­laulu on meille pilotti. Haluamme testata menetelmää ja oppia siitä lisää itsekin. Teemme tätä tosissaan ja kunnolla, sillä meillä on aika isotkin tavoitteet, Sanna Korkee paljastaa.

He sanovat, että Voima­laulut-menetelmä sopii elämän­vai­heisiin, jotka yhdis­tävät monia ihmisiä. Apurahan turvin he tekevät seuraa­vaksi laulun vapaa­eh­tois­työtä tekeville PPY:n tukimum­moille ja ‑ukeille. Tulossa on myös laulu itsel­li­sille naisille, jotka hankkivat lapsen yksin luovut­tajan sukuso­lujen avulla.

– Haluaisin tehdä voima­laulun myös omais­hoi­ta­jille. He tekevät raskasta työtä suurella sydämellä. He ansait­si­sivat tämän kyllä, Suvi Nygård miettii.

– Samoin haluaisin voima­laulun odotta­ville äideille. Ne tunteet, joita siinä vaiheessa tuleva äiti käy läpi, unohtuvat pian lapsen synnyttyä. Entä vangit, jotka ovat pääse­mässä vapauteen. Tai aivoin­farktin saaneet, jotka ovat opetelleet taas puhumaan.

Jaana Laitinen

Ilo tulee taloon

säv. Sanna Korkee
san. Suvi Nygård ja Sanna Korkee

Mä osaan leipoa viemärin avata
Ihan kaikesta selviydyn sisulla

Oon ainut aikuinen tän sekajouk­kueen
Me ei mahduta mihinkään lokeroon

Joskus tuntuu et joka päivä tapahtuu
viiden elokuvan verran
Ja sit on hetkii, näitä hetkii

Kun sä piirrät meille veneen
ja sydämiä repaleiseen purjeeseen
ilo tulee taloon
Kun sä tahdot tulla syliin
kiedot kädet kaulaan väsyneen
ilo tulee taloon

Oon saanut valvoa, vatvoa huolia
seurata kun pienet kasvaa vauhdilla

Joskus tuntuu et meil on ollut draamaa
viiden elokuvan verran
Ja sit on hetkii, näitä hetkii

Kun sä piirrät meille veneen…

Me ollaan niitä jotka yhä uskoo ihmeisiin
ihan pieniin onnen hetkiin arkipäi­väisiin
Siihen kun sä piirrät meille veneen
kiedot kädet kaulaan väsyneen
Ilo tulee taloon

Ilo tulee taloon ‑laulun voi kuunnella Youtu­bessa.