Miten lastensuojelun konkarin ja untuvikon yhteistyö sujuu?

 

 

Haluan tehd√§ ty√∂t√§, jolla on mer¬≠ki¬≠tyst√§. N√§in lausah¬≠taa toi¬≠nen p√§√§¬≠hen¬≠ki¬≠l√∂ist√§ koti¬≠mai¬≠sessa Pala syd√§¬≠mest√§ ‚ÄĎtv-sar¬≠jassa, joka sijoit¬≠tuu las¬≠ten¬≠suo¬≠je¬≠lun maa¬≠il¬≠maan. Siin√§ alan koke¬≠nut ammat¬≠ti¬≠lai¬≠nen Rita ja juuri ty√∂ss√§ aloit¬≠ta¬≠nut Laura rat¬≠ko¬≠vat yhdess√§ asiakastapauksia.

Maaliskuun lopulla alka­neessa sar­jassa paneu­du­taan eri­lai­siin las­ten­suo­je­lun asiak­kai­siin. Kerronnan tyyli on hyvin kou­kut­tava ja hen­ki­lö­hah­mot kiin­nos­ta­via. Työn inten­sii­vi­syys tulee koke­mat­to­malle Ninalle yllä­tyk­senä. Pitkään las­ten­suo­je­lu­yk­sik­köä vetä­neen Ritan ura jou­tuu puo­les­taan vaa­ka­lau­dalle lap­sia­siak­kaan katoa­mi­sen vuoksi.

‚Äď Pala syd√§¬≠mest√§ on ennen kaik¬≠kea kuvit¬≠teel¬≠li¬≠nen draa¬≠ma¬≠sarja las¬≠ten¬≠suo¬≠je¬≠lun ty√∂n¬≠te¬≠ki¬≠j√∂ist√§ ja ty√∂n vai¬≠ku¬≠tuk¬≠sista teki¬≠j√∂i¬≠dens√§ el√§¬≠m√§√§n, sanoo Aino Lappalainen, toi¬≠nen sar¬≠jan k√§sikirjoittajista.

Kiirett√§ ja uupu¬≠musta, ruuh¬≠kaa per¬≠he¬≠si¬≠joi¬≠tuk¬≠sessa, v√§lin¬≠pi¬≠t√§¬≠m√§t¬≠t√∂¬≠mi√§ van¬≠hem¬≠pia. Sarjan kuva las¬≠ten¬≠suo¬≠je¬≠lu¬≠maa¬≠il¬≠masta tun¬≠tuu aidolta ‚Äď vaka¬≠vien aihei¬≠den lis√§ksi mukana on my√∂s toi¬≠voa. Realistisuus ei ole¬≠kaan ihme, sill√§ k√§si¬≠kir¬≠joit¬≠ta¬≠jat Anna Lappalainen ja Aino Lappalainen ovat teh¬≠neet taus¬≠ta¬≠tut¬≠ki¬≠musta usean vuo¬≠den ajan.

‚Äď Haastattelimme sosiaali¬≠alan ty√∂n¬≠te¬≠ki¬≠j√∂it√§ ty√∂n k√§y¬≠t√§n¬≠teist√§ sek√§ pereh¬≠dyimme sosi¬≠aa¬≠li¬≠ty√∂n ken¬≠t√§st√§ jul¬≠ki¬≠sesti saa¬≠ta¬≠villa ole¬≠vaan mate¬≠ri¬≠aa¬≠liin, ker¬≠too Aino Lappalainen.

Ensimmäisessä jak­sossa pää­osa­kak­sikko (Lotta Lehtikari, Niina Koponen) tekee kii­reel­li­sen sijoi­tuk­sen. Pienet sisa­ruk­set on saa­tava tur­vaan väki­val­tai­sesta per­heestä. Seuraavassa he aut­ta­vat nuo­ri­so­van­ki­lasta vapau­tu­nutta Kimiä uudes­taan elä­män alkuun. Kahden jak­son perus­teella on vai­kea sanoa, mihin iso, vähä vähältä raken­tuva tari­na­kaari johtaa.

‚Äď Rita on kul¬≠mi¬≠kas, ris¬≠ti¬≠rii¬≠tai¬≠nen ja itse¬≠p√§i¬≠nen, mutta my√∂s todella idea¬≠lis¬≠ti¬≠nen. Lasten ja nuor¬≠ten asema ja hyvin¬≠vointi on sille kaikki kai¬≠kessa, se tekee mit√§ tahansa las¬≠ten eteen. Sill√§ on syd√§n todella pai¬≠koil¬≠laan, Lehtikari kuvai¬≠lee hahmoaan.

Sarjasta tulee aiheensa puo¬≠lesta mie¬≠leen tans¬≠ka¬≠lai¬≠nen Tytt√∂ joka huusi sutta ‚ÄĎtv-sarja. Verrattuna sii¬≠hen t√§m√§ uutuus on kan¬≠taa¬≠ot¬≠ta¬≠vampi ja rea¬≠lis¬≠ti¬≠sempi sosi¬≠aa¬≠li¬≠ty√∂n¬≠te¬≠ki¬≠j√∂i¬≠den arjesta. Visuaalisesti niist√§ kum¬≠pi¬≠kin hii¬≠pii iholle.

‚Äď Toivoisin, ett√§ Pala syd√§¬≠mest√§ her√§t¬≠t√§isi aja¬≠tuk¬≠sia aut¬≠ta¬≠mis¬≠ty√∂n haas¬≠teista ja vai¬≠ku¬≠tuk¬≠sista teki¬≠j√∂i¬≠dens√§ el√§¬≠m√§√§n, Aino Lappalainen toteaa.

Pala syd√§¬≠mest√§ ‚ÄĎsar¬≠jan kaikki jak¬≠sot ovat kat¬≠sot¬≠ta¬≠vissa Yle Areenassa.

Minna Jerrman