Sosiaalityön tutkimuksen seura ja Talentia-lehti ovat jo vuosien ajan tehneet yhteistyötä, jonka tuloksena sosiaalityön tutkimuksen päivien anti on lukijoiden saatavilla verkkojulkaisuna.

 

Helmi­kuussa tänä vuonna sosi­aa­li­työn tut­ki­muk­sen päi­vät jär­jes­tet­tiin Kuo­piossa. Jär­jes­tyk­ses­sään 22. päi­vien teema oli Hyvin­vointi 2020.

Sama nimi on myös Tut­kiva sosi­aa­li­työ ‑jul­kai­sulla, jonka artik­ke­li­ko­koel­massa on tut­ki­muk­sen päi­vien par­haat puheen­vuo­rot esiin­ty­jien itsensä kir­joit­ta­mina. Jul­kai­sun ovat toi­mit­ta­neet Leena Lei­no­nen, Taru Kekoni ja Eine Paka­ri­nen Itä-Suo­men yli­opis­tosta.

Pää­set luke­maan jul­kai­sua täältä.