Sosiaalityön tutkimuksen seura ja Talentia-lehti ovat jo vuosien ajan tehneet yhteistyötä, jonka tuloksena sosiaalityön tutkimuksen päivien anti on lukijoiden saatavilla verkkojulkaisuna.

 

Helmi­kuussa tänä vuonna sosi­aa­li­työn tut­ki­muk­sen päi­vät jär­jes­tet­tiin Kuopiossa. Järjestyksessään 22. päi­vien teema oli Hyvinvointi 2020.

Sama nimi on myös Tutkiva sosi­aa­li­työ ‑jul­kai­sulla, jonka artik­ke­li­ko­koel­massa on tut­ki­muk­sen päi­vien par­haat puheen­vuo­rot esiin­ty­jien itsensä kir­joit­ta­mina. Julkaisun ovat toi­mit­ta­neet Leena Leinonen, Taru Kekoni ja Eine Pakarinen Itä-Suomen yli­opis­tosta.

Pääset luke­maan jul­kai­sua täältä.