Kapua on kerännyt vuodesta 2006 lähtien kehitys­maiden ihmisten ja luonnon tukemi­seksi. Kapua­malla apua -­matkojen ideana on, että ryhmä kapuajia kerää ensin varoja lahjoit­ta­jilta valit­se­milleen hankkeille ja matkaa sitten tutus­tumaan avustus­koh­teisiin. Matkalla ryhmä kohtaa myös fyysisen haasteen, vuorelle nousun.

 

Kymmenen vuoden aikana pari sataa suoma­laista on osallis­tunut Kapua-­matkoihin, ja varoja kehitys­maiden autta­mi­seksi on kerätty yhteensä yli 700 000 euroa. Parhaillaan HUS:n silmäkli­nikan sosiaa­li­työn­tekijä Susanna Alho suunnit­telee osallis­tu­mistaan Kapua­-matkalle.

− Olen osallis­tu­massa matkalle tukemalla Lääkärin sosiaa­linen vastuu ry:n hankkeita, jotka ovat seksu­aa­lisen väkivallan ehkäisy Tansa­niassa ja tuber­ku­loosin torjunta Somaliassa.

Olosuhteet Somaliassa ovat sodan vuoksi epävarmat, ja siksi Susanna ja muut kapuajat suuntaavat matkansa Tansa­niaan ja käyvät tutus­tu­massa kolmen päivän ajan seksu­aa­lista väkivaltaa kohdan­neiden turva­taloon, jonka jälkeen valloi­tet­tavana on Kilimanjaro.

Kapuaminen jännittää, vaikka Susannalla on jonkin verran kokemusta vaeltamisesta ja puolimaratonkin on taitettu.

− Uskon, että kuntoni kestää nousun. Ennakkoon ei kuitenkaan voi tietää, miten kehoni reagoi Kiliman­jaron 6 000 metrin korkeuteen. Vuoris­to­taudin oireisiin ei pysty valmis­tau­tumaan etukäteen.

Susanna Alho kertoo, että hän on seurannut pitkään kapuajien matkoja. Kun hakumah­dol­lisuus tuli tarjolle, hän ei juuri epäröinyt.

− Olisin tietysti voinut lähteä ilman Kapuaakin vaeltamaan Kiliman­ja­rolle, mutta isona osana matkaa on se, että voin tukea näitä kohteita. Uskon, että tästä matkasta tulee ikimuis­toinen. Hyvän tekeminen motivoi.

Matkat ja muut osallis­tu­mi­sesta syntyneet kulut Susanna maksaa itse. Varain­ke­ruusta saadut tulot hän lahjoittaa hankkeille. Hänen keräys­ta­voit­teensa on 1 000 euroa.

− Kutsun nyt kaikki kiinnos­tuneet osallis­tumaan keräy­su­rak­kaani. Varain­ke­ruuseeni pääsee osallis­tumaan keräys­si­vuillani. Lisäksi varain­ke­ruutani voi tukea ostamalla kortteja, joita voi tilata sähkö­pos­titse susannanen@hotmail.com.

Helena Jaakkola