Kapua on kerännyt vuodesta 2006 lähtien kehitysmaiden ihmisten ja luonnon tukemiseksi. Kapuamalla apua -­matkojen ideana on, että ryhmä kapuajia kerää ensin varoja lahjoittajilta valitsemilleen hankkeille ja matkaa sitten tutustumaan avustuskohteisiin. Matkalla ryhmä kohtaa myös fyysisen haasteen, vuorelle nousun.

 

Kymmenen vuoden aikana pari sataa suoma­laista on osallis­tunut Kapua-­matkoihin, ja varoja kehitys­maiden autta­mi­seksi on kerätty yhteensä yli 700 000 euroa. Parhaillaan HUS:n silmäkli­nikan sosiaa­li­työn­tekijä Susanna Alho suunnit­telee osallis­tu­mistaan Kapua­-matkalle.

− Olen osallis­tu­massa matkalle tukemalla Lääkärin sosiaa­linen vastuu ry:n hankkeita, jotka ovat seksu­aa­lisen väkivallan ehkäisy Tansa­niassa ja tuber­ku­loosin torjunta Somaliassa.

Olosuhteet Somaliassa ovat sodan vuoksi epävarmat, ja siksi Susanna ja muut kapuajat suuntaavat matkansa Tansa­niaan ja käyvät tutus­tu­massa kolmen päivän ajan seksu­aa­lista väkivaltaa kohdan­neiden turva­taloon, jonka jälkeen valloi­tet­tavana on Kilimanjaro.

Kapuaminen jännittää, vaikka Susannalla on jonkin verran kokemusta vaeltamisesta ja puolimaratonkin on taitettu.

− Uskon, että kuntoni kestää nousun. Ennakkoon ei kuitenkaan voi tietää, miten kehoni reagoi Kiliman­jaron 6 000 metrin korkeuteen. Vuoris­to­taudin oireisiin ei pysty valmis­tau­tumaan etukäteen.

Susanna Alho kertoo, että hän on seurannut pitkään kapuajien matkoja. Kun hakumah­dol­lisuus tuli tarjolle, hän ei juuri epäröinyt.

− Olisin tietysti voinut lähteä ilman Kapuaakin vaeltamaan Kiliman­ja­rolle, mutta isona osana matkaa on se, että voin tukea näitä kohteita. Uskon, että tästä matkasta tulee ikimuis­toinen. Hyvän tekeminen motivoi.

Matkat ja muut osallis­tu­mi­sesta syntyneet kulut Susanna maksaa itse. Varain­ke­ruusta saadut tulot hän lahjoittaa hankkeille. Hänen keräys­ta­voit­teensa on 1 000 euroa.

− Kutsun nyt kaikki kiinnos­tuneet osallis­tumaan keräy­su­rak­kaani. Varain­ke­ruuseeni pääsee osallis­tumaan keräys­si­vuillani. Lisäksi varain­ke­ruutani voi tukea ostamalla kortteja, joita voi tilata sähkö­pos­titse susannanen@hotmail.com.

Helena Jaakkola