Vuoden alussa löysin sosiaa­li­sesta mediasta hauskan ilmiön.
Sadat suoma­laiset halusivat tukea 19-vuotiasta japani­lais­miestä toteut­tamaan unelmaansa kiertää viidessä vuodessa maailman ympäri. Saturo Yamada on päässyt puoles­sa­toista vuodessa jo Japanista Suomeen. Matka­bud­jetti ei ole suuri. Kulku­vä­li­neenä on Iranista lähtien ollut polku­pyörä, mukana teltta.

Someilmiön myötä hänestä tuli parissa päivässä julkkis: käynti koulussa, juttuja paikal­lis­leh­dissä ja televi­siossa. Hyviä neuvoja ja apua on tarjottu kuten polku­pyörän korjausta, huomio­liivit, untuva­ma­kuu­pussi ja Trangia­keitin. Suoma­lai­silla tukijoilla on huoli siitä, ymmär­tääkö Saturo kylmyyden ja asumat­tomien seutujen vaarat.

Nuorille tarvitaan tukiverkot, jotta löytyisi suunta, mihin lähteä ja varusteet matkalle.

Majapaikkoja on tarjottu teltta­ma­joi­tuksen sijaan, autokyytejä matkalla Rovanie­meltä Utsjoelle. Nuori mies haluaa kuitenkin koetella rajojaan ja toimia omillaan. Jänni­tämme hänen puolestaan ja luomme suoja­verkkoa kaiken varalta.

Kristiina Koskiluoma

Kristiina Koski­luoma. Kuva: Jyrki Komulainen.

Samaan aikaan valoku­va­taiteen museossa avattiin suoma­laisten nuorten miesten elämästä kertova Pojat-näyttely. Kaisa Rauta­heimon 16 dokumen­taa­rista kuvaa ovat yksityisiä hetkiä poikien elämästä ja tunne­ti­loista. Ne kertovat ulkopuo­li­suuden ja irral­li­suuden tunteesta sekä oman paikan ja elämän mielek­kyyden löytä­mi­sestä.

”Olis kiva herätä aamulla niin, että tietäisi mitä tekisi ja olis innos­tunut siitä. Haluisin että asiat muuttuis, mutten osaa tehdä mitään sen eteen, kun en oo varma mistään. On mulla visioita, mutta tuntuu, että ne pysyy pään sisällä. Sitä on vaan niin vitun aikaan­saa­maton. Haluisin olla normaali. Sitä kävis koulua, niin kuin muutkin ihmiset. Sitä kävis baarissa. Harrastais, nauttis perus­asioista, ei tekis pienistä asioista isoja.” (Näyttelyn esitte­ly­teks­tistä)

Näillekin nuorille pitää saada tukiverkot ja välit­tävät aikuiset, jotka tukevat ja turvaavat, jotta löytyisi unelma ja suunta, mihin lähteä ja varusteet matkalle.

Kristiina Koski­luoma