Tämän vuoden helmikuussa pidettyjen Sosiaalityön tutkimuksen päivien parhaat palat on julkaistu Tutkiva sosiaalityö 2021 ‑julkaisussa.

 

 

Päivien teema oli sosi­aa­li­työ pro­fes­siona. Julkaisussa poh­di­taan muun muassa, mil­lai­sia kamp­pai­luja asian­tun­ti­juu­desta sosi­aa­li­työn ken­tällä käy­dään ja miksi. Lisäksi kes­kus­tel­laan, miten sosi­aa­li­työn­te­ki­jät käyt­tä­vät har­kin­ta­val­taa, ja mitkä teki­jät sitä rajoittavat.

Julkaisun on tuot­ta­nut Sosiaalityön tut­ki­muk­sen seura ja Talentia-lehti. Sen ovat toi­mit­ta­neet tämän vuo­den sosi­aa­li­työn tut­ki­muk­sen päi­vien vas­tuu­yli­opis­ton edus­ta­jat, Turun yli­opis­ton sosi­aa­li­työn pro­fes­sori Johanna Kallio ja sosi­aa­li­työn yli­opis­ton­leh­tori ja dosentti Kirsi Günther.

Tutkiva Sosiaalityö 2021. Kirsi Günther & Johanna Kallio (toim.)