#Stop Pal­kan­saa­jien mie­le­no­soi­tus jär­jes­tet­tiin Hel­sin­gin Rau­ta­tien­to­rilla 18. syys­kuuta 2015. Mie­le­no­soi­tus vas­tusti Sipi­län hal­li­tuk­sen pak­ko­la­keja ja koh­tuut­to­mia säästöehdotuksia.