#Stop Palkan­saajien miele­no­soitus järjes­tettiin Helsingin Rauta­tien­to­rilla 18. syyskuuta 2015. Miele­no­soitus vastusti Sipilän halli­tuksen pakko­lakeja ja kohtuut­tomia säästö­eh­do­tuksia.