Sisukas-mallin kehittäjät Jyväskylän kaupungin sijaishuollon sosiaalityöntekijä Maija Teppo ja johtava sosiaalityöntekijä Ritva Salpakoski.

Sisukas-mallin kehit­täjät Jyväskylän kaupun­gin sijaishuol­lon sosi­aal­i­työn­tek­i­jä Mai­ja Tep­po ja johta­va sosi­aal­i­työn­tek­i­jä Rit­va Sal­pakos­ki.