Sisukas-mallin kehittäjät Jyväskylän kaupungin sijaishuollon sosiaalityöntekijä Maija Teppo ja johtava sosiaalityöntekijä Ritva Salpakoski.

Sisu­kas-mal­lin kehit­tä­jät Jyväs­ky­län kau­pun­gin sijais­huol­lon sosi­aa­li­työn­te­kijä Maija Teppo ja joh­tava sosi­aa­li­työn­te­kijä Ritva Sal­pa­koski.