Ojamon perhetukikeskuksessa on toteutettu monipuolinen taideprojekti.

 

 

Ojamon per¬≠he¬≠tu¬≠ki¬≠kes¬≠kuk¬≠sen Monitaide-hank¬≠kee¬≠seen ovat osal¬≠lis¬≠tu¬≠neet sek√§ lap¬≠set ett√§ hen¬≠ki¬≠l√∂¬≠kunta. Perhetukikeskukseen sijoi¬≠te¬≠tut lap¬≠set ja nuo¬≠ret ovat ty√∂s¬≠ken¬≠nel¬≠leet yhdess√§ tai¬≠tei¬≠li¬≠jan kanssa. Tiloja on piris¬≠tetty mai¬≠se¬≠ma¬≠tau¬≠luin, tai¬≠de¬≠sei¬≠nin ja ‚ÄĎteks¬≠tii¬≠lein. Lis√§ksi on tuo¬≠tettu video las¬≠ten¬≠suo¬≠je¬≠lun tarpeisiin.

Kaikki alkoi siitä, kun Lohjalla toi­miva Ojamon per­he­tu­ki­kes­kus muutti uusiin tiloi­hin. Vaikka raken­nus oli hieno, niin se tun­tui ste­rii­liltä. Niinpä per­he­tu­ki­kes­kuk­sessa työs­ken­te­levä Erja Kivistö otti yhteyttä moni­tai­tei­lija Pekka Kainulaiseen.

Ensit√∂ikseen Pekka Kainulainen lau¬≠doitti ulko¬≠be¬≠to¬≠ni¬≠sei¬≠n√§n, johon voi nyt kiin¬≠nit¬≠t√§√§ kausiai¬≠hei¬≠sia kuvia.

‚Äď Joulun aikaan sein√§ on ollut jou¬≠lu¬≠ka¬≠len¬≠teri ja lap¬≠set ovat olleet mukana val¬≠mis¬≠ta¬≠massa ripus¬≠tet¬≠ta¬≠via tont¬≠tuja ja t√§h¬≠ti√§, Pekka kertoo.

Vuonna 2018 hanke sai apu­ra­han Taiteen edis­tä­mis­kes­kuk­selta. Pekka aloitti Ojamossa las­ten­suo­je­luun pereh­ty­mi­sen ja käyn­nisti lyhy­te­lo­ku­van suun­nit­te­lun. Seuraava vuosi meni kii­reel­li­sestä sijoi­tuk­sesta ker­to­van videon teossa.

‚Äď Voimme n√§yt¬≠t√§√§ videon, kun lapsi on tulossa meille. H√§n saa k√§si¬≠tyk¬≠sen, milt√§ osasto ja ty√∂n¬≠te¬≠ki¬≠j√§t n√§yt¬≠t√§¬≠v√§t ja h√§nelle tulee tur¬≠val¬≠li¬≠nen olo, Erja sanoo.

Youtubessa n√§h¬≠t√§v√§ Kohti ran¬≠taa ‚ÄĎvideo on toteu¬≠tettu n√§yt¬≠te¬≠li¬≠j√∂i¬≠den ja Lohjan Luksian opis¬≠ke¬≠li¬≠joi¬≠den kanssa.

Monenlaisia hyötyjä

Projektin pää­tös­vuonna 2020 Pekka kes­kit­tyi tai­de­teos­ten tekemiseen.

‚Äď Osa mate¬≠ri¬≠aa¬≠lista on syn¬≠ty¬≠nyt las¬≠ten kanssa yhteis¬≠ty√∂ss√§. Olen muo¬≠kan¬≠nut niit√§ kuvio¬≠sa¬≠halla tai teh¬≠nyt isoja tulosteita.

‚Äď Lapset ovat olleet ihmeis¬≠s√§√§n, ett√§ hei¬≠d√§n¬≠kin t√∂i¬≠t√§√§n todella ripus¬≠te¬≠taan sei¬≠nille, Erja hymyilee.

Hänen mukaansa lap­set voi­vat käyt­tää per­he­tu­ki­kes­kuk­sen teok­sia monin tavoin hyödykseen.

‚Äď Vaikkapa lin¬≠tu¬≠ku¬≠van huo¬≠maa¬≠mi¬≠nen saat¬≠taa pys√§yt¬≠t√§√§ vai¬≠kean tilan¬≠teen ja antaa lap¬≠selle hengitysaikaa.

Erja mai­nit­see myös työ­hy­vin­voin­nin yhdeksi tai­de­hank­keen posi­tii­vi­sista puolista:

‚Äď Voin kes¬≠ken ty√∂¬≠p√§i¬≠v√§n kat¬≠soa jotain teosta ja siir¬≠ty√§ t√§m√§n ty√∂n rank¬≠kuu¬≠desta mie¬≠li¬≠ku¬≠viin ja virkisty√§.

Hänestä on ollut tär­keää, että Pekka on piir­tä­nyt osas­toilla las­ten kanssa.

‚Äď Se on tuo¬≠nut val¬≠ta¬≠via koke¬≠muk¬≠sia lap¬≠sille. He saa¬≠vat jotain mer¬≠ki¬≠tyk¬≠sel¬≠list√§ el√§m√§√§ns√§.

Pekka mai­nit­see hie­noim­miksi koke­muk­siksi toi­veik­kaat het­ket las­ten kanssa. Hän on val­mis­te­le­massa opasta, joka ker­too tai­tei­li­jan työstä lastensuojelussa.

‚Äď T√§m√§ pro¬≠jekti kos¬≠ketti minua niin syv√§lt√§, ett√§ homma jat¬≠kuu viel√§, vaikka on viral¬≠li¬≠sesti lop¬≠pu¬≠nut. Osaa lap¬≠sista pelot¬≠taa menn√§ nuk¬≠ku¬≠maan ilman valoja. Tarkoitukseni onkin vied√§ huo¬≠nei¬≠siin pie¬≠net valai¬≠se¬≠vat huoneentaulut.

Minna Jerrman