Jos palkkaa ei ole tullut työsuhteen päättyessä silloin, kun on sovittu, syntyy oikeus työsopimuslaissa määriteltyyn odotusajan palkkaan.

 

Työsuhteen päättyessä palkan erään­ty­mis­päivä on työsuhteen viimeinen päivä, ellei muuta ole sovittu. Oikeus odotusajan palkkaan on myös keikka­työ­läi­sillä.

Odotusajan palkka maksetaan normaalin palkan päälle, ja sitä voi saada enintään kuudelta kalen­te­ri­päi­vältä. Lisäksi tulee maksaa viiväs­tys­korkoa.

– On huomattava, että oikeus odotusajan palkkaan on riippu­maton siitä, kuinka suuri osa palkasta on maksa­matta, sanoo Talentian työmark­ki­na­la­kimies Tuomas Hyytinen.

– Odotusajan palkka voi olla merkit­tä­västi suurempi kuin viiväs­tynyt palkanosa,

Kannattaa siis olla tarkkana ja tarkistaa aina palkka­päivänä, että palkka on maksettu ajallaan. Mikäli palkkaa ei ole tullut, kerro siitä heti työnan­ta­jalle.

Kaisa Yliruo­kanen