Suosittelemme

Työkuormitukseen on puututtava

Yhä useampi sosiaalialan ammattilainen pohtii alanvaihtoa työn kuormittavuuden ja huonon palkan takia. Talentian mielestä työnantajien on puututtava alan työntekijöiden työkuormitukseen nykyistä voimakkaammin.

Spesiaalit

Puheenvuorot

Kirja-arviot

Lastensuojelulaitos haastaa ja palkitsee

Lastensuojelulaitosten työn­te­ki­jät koke­vat työnsä haas­ta­vana, kuor­mit­ta­vana ja vaa­ral­li­sena. Työn pal­kit­se­vuu­desta huo­li­matta työn­te­ki­jöi­den vaih­tu­vuus on suurta. 

Lue lisää

Vaatimuksia tarjolla

Kiin­nos­tai­siko tiu­kasti rajattu työ­määrä, pysy­vät huip­pu­kol­le­gat, mah­ta­vat asiak­kaat,...

Lue lisää
Ladataan

Uusimmat kolumnit

Twiittaa vasta ulkona

Joissakin tilanteissa reaaliaikaisuuden tavoittelu on vaarallista. Twiitata kannattaa vasta ulkona.

Sosiaaliala

Arvokas luontomme

Sosiaalialan ja sen eri sektorien suhdetta luontoon voidaan pohtia karkeasti ottaen kahdesta eri näkökulmasta: miten luonto vaikuttaa sosiaalialan työhön ja miten sosiaalialan työ vaikuttaa luontoon.

Työelämä

Kuntakokeilussa eettisiä haasteita

Työllisyyden kuntakokeilu tuo suuria muutoksia kokeiluun osallistuvien työntekijöiden tehtävänkuvaan. Muutoksia on Talentian ammattieettisen lautakunnan mukaan johdettava erityisen huolellisesti.

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.