Sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen asiakasasiakirjalain mukaan.