Tiedätkö uuden tavan tehdä sosi­aalialan työtä? Oletko tavan­nut alan ammat­ti­laisen, jon­ka ajatuk­set voisi­vat innos­taa muitakin? Tör­määtkö työssäsi tois­tu­vaan ongel­maan, joka pitäisi ratkaista? Vinkkaa jutus­ta tai uutis­es­ta meille oheisel­la lomak­keel­la tai lähetä ideasi toim­i­tuk­sen sähkö­posti­in toimitus@talentia.fi.