Ilmoitukset
Kun haluat varata ilmoituksen, hyödyntää kampanjatarjousta tai saada lisätietoja, ota yhteyttä ilmoitusmyyjäämme:
Pauli Keinänen
040 546 2162
pauli.keinanen@pake.inet.fi

Lisätietoja saat myös ilmoitusmyyntisivulta.

Tilaa Talentia-lehden ilmoittajien uutiskirje. Kerromme siinä palvelustamme ja rahanarvoisista ilmoituskampanjoista.

 

Lean Six Sigma Black Belt 28.11.2017-18.5.2018

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet (8 op) 27.9.2017-5.6.2018

Kulttuurisensitiivinen ote psykoterapiatyössä 3.10. 

Mindful Coach – käyttäytymisen muutoksen menetelmäkoulutus (5 op) 9.10.2017-19.2.2018

Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op) ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (15 op) 13.10.2017-10.5.2019

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (25 op) 9.11.2017-13.6.2018

Ratkaisukeskeinen psykoedukatiivinen perhetyö 16.11.2017-1.2.2018

Pariterapian täydennyskoulutus perheterapeuteille (30 op) 21.11.2017 – 14.11.2018

Mindfulness-ohjaajakoulutus (10 op) 24.11.2017-14.4.2018

____

 

 

Traumaterapiakeskus ry

Koulutus antaa perusvalmiuksia ohjata Vakautta vanhemmuuteen -ryhmiä. 2-päiväinen koulutus sisältää tietoa traumatisoitumisesta ja lapsuuden kaltoinkohtelun vaikutuksista myöhempään vanhempana toimimiseen.

Koulutuksessa esitellään ryhmän teemoja, ryhmänohjaamisen taitoja. Koulutuksen käyneille annetaan osallistumistodistus.

___________________________

Psyykkinen traumatisoituminen -luentosarja 2017
  1. Eriasteisesti traumatisoituneen potilaan vakauttaminen
  2. Lapsuuden kaltoinkohtelun seuraukset aikuisuudessa
  3. Perheen ja läheisten mukaan ottaminen traumatisoituneen hoidossa
  4. Väkivallalle altistuneet lapset – tunnistaminen ja auttaminen
  5. Trauman ylisukupolvinen välittyminen ja ennaltaehkäisevän työn mahdollisuudet
  6. Ryhmähoidon mahdollisuudet traumatisoituneiden auttamisessa – vakautumis- ja vanhemmuusryhmät
  7. Kuinka arvioida traumatisoituneen vanhemmuutta
  8. Sijaistraumatisoituminen – Trauman siirtyminen auttajaan
  9. Kuinka tunnistaa vakavista mielenterveyshäiriöistä kärsivät potilaat, jotka hyötyvät traumaterapiasta

Koulutuspäivät jakautuvat 9 eri teemaan, jotka järjestetään 3.2.–1.12.17 välisenä aikana.  Kouluttajina toimivat Traumaterapiakeskuksen kokeneet kouluttajat.  Päivän pituus on 9–16. Koulutuspäivät järjestetään vuoden 2017 aikana sekä Helsingissä että Oulussa.

Tarkat tiedot ja ilmoittautuminen www.traumaterapiakeskus.com sivulla.

 

Miessakit ry