Suosittelemme

Osallistavaa aikuissosiaalityötä

Voi­daanko sosi­aa­li­työn työ­ta­poja muut­ta­malla vähen­tää pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien toi­meen­tu­lo­tu­ki­riip­pu­vuutta ja löy­tää pol­kuja parem­paan osal­li­suu­teen sekä työl­lis­ty­mi­seen.

Lue lisää

Työtä turvallisen vanhuuden puolesta

Ympä­ris­tö­ky­sy­myk­set ja ikään­ty­nei­den asiat ovat Satu Tai­vea­holle kaksi läheistä tee­maa, jotka ovat kul­ke­neet mukana läpi työ­uran niin polii­tik­kona kuin sosi­aa­lia­lan ammat­ti­lai­sena.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.