Tero Ristimäki

Vaikeat neuvottelut

Käyn­nissä oleva sopi­mus­kier­ros on ollut vai­kein vuo­si­kym­me­niin. Sopi­muk­siin ei ole...

Lue lisää

Työmarkkinakierros alkoi

Vien­ti­teol­li­suu­den lii­tot ovat neu­vo­tel­leet jo jon­kin aikaa sopi­muk­set­to­massa tilan­teessa, eivätkä neu­vot­te­lut näytä ete­ne­vän.

Lue lisää

Yt-neuvottelut ovella

Sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mät, kun­nat ja kau­pun­git ovat käy­neet tai ovat aloit­te­le­massa yt-neu­vot­te­luja meno­jen vähen­tä­mi­seksi.

Lue lisää

Uuteen kauteen

Tätä kir­joit­taes­sani hal­li­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­lut oli­vat kiih­keim­mil­lään.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.