Tero Ristimäki

Työmarkkinakierros alkoi

Vienti­teol­li­suuden liitot ovat neuvo­telleet jo jonkin aikaa sopimuk­set­to­massa tilan­teessa, eivätkä neuvot­telut näytä etenevän.

Lue lisää

Yt-neuvottelut ovella

Sosiaali- ja tervey­den­huollon kuntayh­tymät, kunnat ja kaupungit ovat käyneet tai ovat aloit­te­le­massa yt-neuvot­teluja menojen vähen­tä­mi­seksi.

Lue lisää

Uuteen kauteen

Tätä kirjoit­taessani halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­telut olivat kiihkeim­millään.

Lue lisää

Onnea 70-vuotiaalle

Lasten­kotien johtajien, kunnal­lis­kotien johtajien ja sosiaa­li­huol­tajien yhdis­tykset perus­tivat…

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.