Valinnanvapauslaki ontuu edelleen

Laki asiakkaan valin­nan­va­pau­desta on parhaillaan lainsää­dännön arvioin­ti­neu­voston käsit­te­lyssä.

Lue lisää