Ketään ei jätetä

Aikuissosiaalityön kor­kea­kou­lu­te­tut ammat­ti­lai­set ovat arvioin­nin, ver­kos­toi­tu­mi­sen ja pal­ve­lui­den koor­di­noin­nin mestareita.

Lue lisää