Kristiina Koskiluoma

Lastensuojeluakatemian aika?

Helsingin Sanomat kertoi lokakuussa, että eduskunta lahjoittaa Suomen satavuo­tis­juhlan kunniaksi Itsenäi­syyden juhla­vuoden lasten­ra­haston säätiölle 50 miljoonaa…

Lue lisää

Toivon tuojat

Kesällä Ylen radio­ka­na­valla vietettiin toivon heinä­kuuta. Monissa ohjel­missa pohdittiin toivon olemusta ja sen merki­tystä ihmiselle. Usein toivon tärkeys tulee ilmi vasta silloin, kun se on vaarassa hävitä, kun toivot­tomuus tai epätoivo astuu esiin.

Lue lisää

Työvoimapalvelut muutoksessa

Työvoi­ma­pal­velut ovat halli­tuksen uudis­tusten seuraavana kohteena. Tiedämme jo, että työnvä­li­tys­toi­minta yksityis­tetään ja hanka­lasti työllis­tet­tävät siirtyvät maakuntien ja kuntien vastuulle.

Lue lisää

Kuka määrittää aikuissosiaalityön?

Aikuis­so­si­aa­lityö on valin­kau­hassa. Kuntout­ta­vassa työtoi­min­nassa ja työvoiman palve­lu­kes­kuk­sissa on kehitetty työmuotoja, ryhmä­muo­toista työtä on otettu käyttöön, yhtei­söl­linen ja raken­teel­linen sosiaa­lityö ovat ottaneet hyviä askelia eteenpäin.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.