Kristiina Koski­luoma

Toivon tuojat

Kesällä Ylen radio­ka­na­valla vietettiin toivon heinä­kuuta. Monissa ohjel­missa pohdittiin toivon olemusta ja sen merki­tystä ihmiselle. Usein toivon tärkeys tulee ilmi vasta silloin, kun se on vaarassa hävitä, kun toivot­tomuus tai epätoivo astuu esiin.

Lue lisää

Työvoi­ma­pal­velut muutoksessa

Työvoi­ma­pal­velut ovat halli­tuksen uudis­tusten seuraavana kohteena. Tiedämme jo, että työnvä­li­tys­toi­minta yksityis­tetään ja hanka­lasti työllis­tet­tävät siirtyvät maakuntien ja kuntien vastuulle.

Lue lisää

Kuka määrittää aikuissosiaalityön?

Aikuis­so­si­aa­lityö on valin­kau­hassa. Kuntout­ta­vassa työtoi­min­nassa ja työvoiman palve­lu­kes­kuk­sissa on kehitetty työmuotoja, ryhmä­muo­toista työtä on otettu käyttöön, yhtei­söl­linen ja raken­teel­linen sosiaa­lityö ovat ottaneet hyviä askelia eteenpäin.

Lue lisää

Kirkas­tetaan ammattietiikkaa

Vuosi sitten maailman sosiaa­lityön päivänä kokoontui joukko pakolais­työstä kiinnos­tu­neita sosiaa­lialan ammat­ti­laisia Wienissä. Heidän yhteinen halunsa oli kehittää ammat­ti­laisten työtä…

Lue lisää

Hei, me tehdään alkoholipolitiikkaa!

Halli­tuksen normin­purku alkoho­li­po­li­tii­kassa uhkaa halli­tuksen keskeisten kärki­hank­keiden toteu­tu­mista. Halli­tushan tavoit­telee terveys- ja hyvin­voin­tie­rojen vähentämistä.

Lue lisää
Loading

Seuraa meitä

Aiheet

Arkistot

Liity Talentian jäseneksi.

Tilaa Talentia-lehden uutiskirje

Saat postia uusimmista jutuistamme ja pysyt ajan tasalla.

Uutiskirjetilauksesi on vastaanotettu, kiitos!