Kari Matela

Salaisessa palveluksessa

Joku­nen vuo­si­kym­men sit­ten Yhdys­val­loissa esi­tet­tiin tele­vi­sio­sar­jaa, joka käsit­teli sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den työn­täy­teistä arkea hyvin rea­lis­ti­sesti.

Lue lisää

Soihdunkantajat somessa

Mark­ki­na­hen­ki­sen tul­kin­nan mukaan sosi­aa­li­nen media on tavoi­tet­ta­vuu­des­saan ja help­po­käyt­töi­syy­des­sään mai­nio väline nos­ta­maan esiin sosi­aa­li­sia ja poliit­ti­sia ongel­mia.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.