Kari Matela

Twiittaa vasta ulkona

Joissakin tilan­teissa reaa­liai­kai­suu­den tavoit­telu on vaa­ral­lista. Twiitata kan­nat­taa vasta ulkona.

Lue lisää

Salaisessa palveluksessa

Jokunen vuo­si­kym­men sit­ten Yhdysvalloissa esi­tet­tiin tele­vi­sio­sar­jaa, joka käsit­teli sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den työn­täy­teistä arkea hyvin realistisesti.

Lue lisää

Soihdunkantajat somessa

Markkinahenkisen tul­kin­nan mukaan sosi­aa­li­nen media on tavoi­tet­ta­vuu­des­saan ja help­po­käyt­töi­syy­des­sään mai­nio väline nos­ta­maan esiin sosi­aa­li­sia ja poliit­ti­sia ongelmia.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.