Kaisa Yliruokanen

Sinun päiväsi

Kansain­vä­listä sosi­aa­li­työn päi­vää juh­li­taan maa­lis­kuun kol­man­tena tiis­taina....

Lue lisää

Tasa-arvo on perusoikeus

Talen­tia on femi­nis­ti­nen ammatti­järjestö, joka puo­lus­taa ihmi­soi­keuk­sia, yhden­ver­tai­suutta ja oikeu­den­mu­kai­suutta.

Lue lisää

Kohti ihmettä

Ker­roimme viime jou­lu­kuussa Islan­nin ihmeestä. Yhtei­sillä kotiin­tu­loa­joilla, päih­tei­den saa­ta­vuu­den rajoit­ta­mi­sella…

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.