Kaisa Yliruokanen

Tasa-arvo on perusoikeus

Tal­en­tia on fem­i­nisti­nen ammatti­järjestö, joka puo­lus­taa ihmisoikeuk­sia, yhden­ver­taisu­ut­ta ja oikeu­den­mukaisu­ut­ta.

Lue lisää

Kohti ihmettä

Ker­roimme viime jouluku­us­sa Islannin ihmeestä. Yhteisil­lä koti­in­tu­loa­joil­la, päi­htei­den saatavu­u­den rajoit­tamisel­la…

Lue lisää

Sinulla on oikeus suojeluun

Kuntatyön­tekijöiden sairaus­pois­saolot kään­tyivät jälleen kasvu­un viime vuon­na, osoit­ti­vat Kun­ta10-­tutkimuk­sen tulok­set.

Lue lisää

Kyllä vaikuttaa

Kos­ka Suomes­sa on kansan­val­ta, on meil­lä jokaisel­la mah­dol­lisu­us vaikut­taa.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.