Kaarina Hazard

Ilman tunteita, kiitos

Kun Turun kaup­pa­to­rilla elo­kuun puo­li­vä­lissä hei­lut­tiin puu­kon kanssa, oli poliisi pai­kalla minuuteissa…

Lue lisää

Maskuliinisinta on huolenpito

Länsimaisella mie­hellä on hoi­vaon­gelma. En nyt puhu per­he­kun­tien sisällä tapah­tu­vasta silit­te­le­mi­sestä, vaan koko yhtei­sestä kohtalostamme.

Lue lisää

Kotiin kanto

Jos lap­seni kysyi­si­vät mikä on suu­rinta ihmis­ten kes­ken, vas­tai­sin: ruoka ja rak­kaus. Se, mikä todella on tär­keää, on syn­ty­nyt näitä palvelemaan.

Lue lisää

Älä silmä pieni

Marraskuun lop­pu­puo­lella Helsingin kau­punki aloitti kam­pan­jan ”Välinpitämättömyys on tämän päi­vän väkivaltaa”.

Lue lisää

Rajojen kaipuu

Kansan­edus­taja Mikko Kärnä heitti kes­ki­ke­sän alt­tii­seen jul­ki­suu­teen roi­man...

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.