Aulikki Kananoja

Kaikilla on elämäntilanne

Suuri osa sosi­aa­li­työstä teh­dään sanoilla: puhu­malla asiak­kai­den, yhteis­työ­kump­pa­nei­den, pää­tök­sen­te­ki­jöi­den ja median kanssa – ja tie­ten­kin oman työ­pai­kan ammat­ti­lais­ten ja esi­mies­ten kanssa.

Lue lisää

Kysymyksiä koronan varjosta

Elämme nopeasti muut­tu­vaa poik­keus­ai­kaa. Kirjoitin tämän kolum­nin ensim­mäi­sen ver­sion 15.3., toi­sen 22.3. ja tilan­teen muut­tuessa kol­man­nen ver­sion tänään 3.4.

Lue lisää

Aikuinen ammatti

Ammattijärjestö Talentian juh­la­vuo­tena lie­nee lupa tar­kas­tella myös men­neitä vuosikymmeniä…

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.