Jumittuiko sosiaalihuoltolaki köyhäinhoidon aikakauteen?

Miksi näin provo­ka­tii­vinen otsikko? Viime aikoina sote-prosessin yhtey­dessä olen joutunut vastaamaan lähia­lojen edustajien kysymyksiin sosiaa­li­huollon byrokraat­ti­suu­desta.

Lue lisää