Ulosra­jatut osaajat

Helsingin kaupungin psyko­te­ra­pia­pal­ve­luiden kilpai­lu­tuk­sessa onkin kyseessä tyyli­puhdas profes­sio­su­mutus. Kilpai­lutus on ehdoiltaan puolu­eel­linen, ja psyko­te­rapian nimeä­minen ainoastaan tervey­den­huollon ammat­ti­si­säl­löksi on harhaan­johtava.

Lue lisää