Alpo Heikkinen

Tapaus kerrallaan

Muistelen työ­urani alku­tai­pa­leelta esi­merk­kejä, joi­hin liit­tyi ammat­tieet­ti­siä jän­nit­teitä ja tar­vit­sin eet­tistä harkintaa.

Lue lisää

Ulosrajatut osaajat

Helsingin kau­pun­gin psy­ko­te­ra­pia­pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tuk­sessa onkin kyseessä tyy­li­puh­das pro­fes­sio­su­mu­tus. Kilpailutus on ehdoil­taan puo­lu­eel­li­nen, ja psy­ko­te­ra­pian nimeä­mi­nen ainoas­taan ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­si­säl­löksi on harhaanjohtava.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.