Kolumnit

Kohti ihmettä

Kerroimme viime joulu­kuussa Islannin ihmeestä. Yhtei­sillä kotiin­tu­loa­joilla, päihteiden saata­vuuden rajoit­ta­mi­sella…

Lue lisää

Yt-neuvottelut ovella

Sosiaali- ja tervey­den­huollon kuntayh­tymät, kunnat ja kaupungit ovat käyneet tai ovat aloit­te­le­massa yt-neuvot­teluja menojen vähen­tä­mi­seksi.

Lue lisää

Soihdunkantajat somessa

Markki­na­hen­kisen tulkinnan mukaan sosiaa­linen media on tavoi­tet­ta­vuu­dessaan ja helppo­käyt­töi­syy­dessään mainio väline nostamaan esiin sosiaa­lisia ja poliit­tisia ongelmia.

Lue lisää

Uuteen kauteen

Tätä kirjoit­taessani halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­telut olivat kiihkeim­millään.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.