Kolumnit

Kiitosten aika

Kah­den­toista vuo­den tai­val Talen­tian puheen­joh­ta­jana päät­tyy 21.11.2020.

Lue lisää

Kaikilla on elämäntilanne

Suuri osa sosi­aa­li­työstä teh­dään sanoilla: puhu­malla asiak­kai­den, yhteis­työ­kump­pa­nei­den, pää­tök­sen­te­ki­jöi­den ja median kanssa – ja tie­ten­kin oman työ­pai­kan ammat­ti­lais­ten ja esi­mies­ten kanssa.

Lue lisää

Uskalla johtaa

Kun luin ensim­mäi­sen ker­ran Suo­men nuo­rim­masta kun­nan­joh­ta­jasta Tatu Uju­lasta jäin...

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.