Kolumnit

Soihdunkantajat somessa

Markki­na­hen­kisen tulkinnan mukaan sosiaa­linen media on tavoi­tet­ta­vuu­dessaan ja helppo­käyt­töi­syy­dessään mainio väline nostamaan esiin sosiaa­lisia ja poliit­tisia ongelmia.

Lue lisää

Uuteen kauteen

Tätä kirjoit­taessani halli­tus­oh­jel­ma­neu­vot­telut olivat kiihkeim­millään.

Lue lisää

Aikuinen ammatti

Ammat­ti­jär­jestö Talentian juhla­vuotena lienee lupa tarkas­tella myös menneitä vuosi­kym­meniä…

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.