Esimiestyö

Epäkohdat kuntoon

Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon val­von­tayk­si­kön pääl­likkö Niina Väkeväinen val­voo, että asia­kas­tur­val­li­suus ei vaarannu.

Lue lisää

Yhdessä tekemisessä on voimaa

Johanna Ahokas hakeu­tui kun­ta­työ­nan­ta­jan lei­piin, koska hän halusi kehit­tää sosi­aali- ja ter­veys­pal­ve­luista entistä vai­kut­ta­vam­pia ja asiakaslähtöisempiä.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.