Tutkimus ja työmenetelmät

Yhteistyötä luomassa

Väitöskirjassa kokeil­tiin toi­mi­via yhteis­työ­mal­leja perus­toi­meen­tu­lo­tuen siir­tyessä Kelalle.

Lue lisää

Kuinka lapsi kantelee?

Sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön sel­vi­tys tar­kas­teli las­ten teke­miä kan­te­luita oikeuk­sien ja val­von­nan näkökulmasta. 

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.