Päihde- ja mielenterveystyö

Kun oma ala tulee liian lähelle

Kun sosiaali­alan ammat­ti­lai­nen pai­nii omassa elä­mäs­sään samo­jen pul­mien kanssa kuin asiak­kaansa, on se opet­ta­vaista, mutta myös äärim­mäi­sen raskasta.

Lue lisää

Muutoksen mahdollistaja

Kuka tahansa voi sai­ras­tua päih­de­riip­pu­vuu­teen, ja kaikki voi­vat siitä myös toi­pua, uskoo lähes 30 vuotta päih­de­työtä teh­nyt Aila Ronkanen.

Lue lisää

Ankkuri pitää nuoren pinnalla

Sosionomin ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jän työ­pa­ri­työs­ken­tely polii­si­lai­tok­sen ank­ku­ri­tii­missä on talou­del­lista ja asia­kasta arvostavaa.

Lue lisää

Samat syntymekanismit

Uudessa päihde- ja riip­pu­vuus­stra­te­giassa päih­teitä ja eri riip­pu­vuuk­sia tar­kas­tel­laan yhtenä kokonaisuutena.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.