Päihde- ja mielenterveystyö

Ankkuri pitää nuoren pinnalla

Sosionomin ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jän työ­pa­ri­työs­ken­tely polii­si­lai­tok­sen ank­ku­ri­tii­missä on talou­del­lista ja asia­kasta arvostavaa.

Lue lisää

Samat syntymekanismit

Uudessa päihde- ja riip­pu­vuus­stra­te­giassa päih­teitä ja eri riip­pu­vuuk­sia tar­kas­tel­laan yhtenä kokonaisuutena.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.