Lastensuojelu ja perhetyö

Kuinka lapsi kantelee?

Sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön sel­vi­tys tar­kas­teli las­ten teke­miä kan­te­luita oikeuk­sien ja val­von­nan näkökulmasta. 

Lue lisää

Vahvempaa tukea

Vaativan sijais­huol­lon kehit­tä­mis­työtä ohjaa lap­sen edun ensi­si­jai­suus ja lap­sen oikeus tar­vit­se­miinsa palveluihin.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.