Aikuissosiaalityö

Osallistavaa aikuissosiaalityötä

Voi­daanko sosi­aa­li­työn työ­ta­poja muut­ta­malla vähen­tää pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien toi­meen­tu­lo­tu­ki­riip­pu­vuutta ja löy­tää pol­kuja parem­paan osal­li­suu­teen sekä työl­lis­ty­mi­seen.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.