Sosiaaliala

Kotikaupunki nuorten silmin

Kevään 2020 aikana Nuor­ten Kuvasta Vies­tiksi ‑paja on toteut­ta­nut digi­taa­li­sen valo­ku­va­näyt­te­lyn, johon on koottu tari­noita ja valo­ku­via siitä, miltä Jyväs­ky­län kau­pun­kiym­pä­ristö näyt­tää nuor­ten valo­ku­vaa­jien näkö­kul­masta.

Lue lisää

Poikkeusoloissa

Sosi­aa­lia­lan ammat­ti­lai­set ovat huo­leh­ti­neet asiak­kaista, osoit­ta­neet luo­vuutta ja veny­neet usko­mat­to­masti.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.