Lait ja rakenteet

”Meillä ei palkoilla kilpailla”

Sosiaalialan hen­ki­lös­tö­pula rat­kais­taan par­hai­ten riit­tä­villä resurs­seilla, työn vaa­ti­vuutta vas­taa­valla pal­kalla, työ­hy­vin­voin­tiin sat­saa­mi­sella ja asian­tun­te­valla johtamisella. 

Lue lisää

Epäkohdat kuntoon

Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon val­von­tayk­si­kön pääl­likkö Niina Väkeväinen val­voo, että asia­kas­tur­val­li­suus ei vaarannu.

Lue lisää

Jokaiselle omanlaisensa

Tulevaisuuden sosi­aali- ja ter­veys­kes­kus ‑ohjel­massa hyvin­voin­tia­lu­eet kehit­tä­vät toimintaansa.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.