Lait ja rakenteet

Samat syntymekanismit

Uudessa päihde- ja riip­pu­vuus­stra­te­giassa päih­teitä ja eri riip­pu­vuuk­sia tar­kas­tel­laan yhtenä kokonaisuutena.

Lue lisää

Sosiaalityöntekijä vallankahvassa?

Sosiaalialan ammat­ti­lai­silla on huo­mat­tava rooli pre­si­dentti Joe Bidenin hal­lin­nossa. Tuleeko se näky­mään myös poli­tii­kassa kuten kävi 1930-luvulla ja 1960-luvulla?

Lue lisää

Tulkkaus auttaa saamenkielisten palvelujen saatavuuteen

Saamen kie­li­lain mukaan saa­me­lai­silla on oikeus käyt­tää omaa äidin­kiel­tään jul­ki­sissa pal­ve­luissa ja viran­omai­s­asioin­nissa. Oikeus kos­kee saa­men kie­lia­lu­een kun­tien sekä laissa nimet­ty­jen val­tion viran­omais­ten palveluja.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.