Kirja-arviot

Pelaten tutuiksi

Oletko joskus tuskaillut, miten löytäisit hyvän keskusteluyhteyden asiakkaaseen ja saisit hänet...

Lue lisää

Talousosaamista nuorille

Kortin­vartija -opas on suunnattu itsenäistä elämää aloit­te­le­ville nuorille, mutta se sopii työkäyttöön ja itse kullekin talous­osaa­misen kansa­lais­tai­doista kiinnos­tu­neille.

Lue lisää

Mitä kuuluu lastensuojelu?

Lasten­suojelun Keskus­liitto toteuttaa vuosina 2018 – 2019 julkai­su­ko­ko­nai­suuden, jossa käydään läpi, miten lasten­suojelu toimii nyt.

Lue lisää

Kotioven takana

Sosiaa­li­työn­tekijä Sisko Koski­niemi tekee uutta uraa kirjai­lijana. Huhti­kuussa ilmestyi hänen toinen romaa­ninsa Ihan taval­linen perhe.

Lue lisää

Iso kuva haltuun

Oletko joutunut vastaamaan kysymykseen, mitä on sosiaa­lityön asian­tun­tijuus? Onko sosiaa­li­työn­tekijä auttaja, tukija, asioiden ajaja, muutos­voima vai kaikkea näitä?

Lue lisää
Loading

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.