Tekijä: Talentia-lehti

Juomistapojen kirjo ja hyvä isyys

Miehisyyden, isyy­den ja alko­ho­lin­käy­tön tee­mo­jen yhdis­tä­mi­nen on uutta suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen ken­tällä. Vaikka mies­ten alko­ho­lin­käyt­töä on tut­kittu run­saasti, ei aihetta ole juuri tar­kas­teltu isyy­den rinnalla. 

Lue lisää

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.