Monica Avellan kutsuu tutustumaan aistihuoneisiin, joissa voi aktivoitua, koetella pimeänsietokykyään ja rauhoittua.