Suosittelemme

Spesiaalit

Poikkeusoloissa

Sosiaalialan ammattilaiset ovat huolehtineet asiakkaista, osoittaneet luovuutta ja venyneet uskomattomasti.

Puheenvuorot

Mä oon yks ihme

”Pelko. Viha. Kat­ke­ruus.” Näin alkaa erään rikos- ja päih­de­taus­tai­sen kokemusasian­tuntijan...

Kirja-arviot

Älä rakastu vallitsevaan järjestykseen

Juha Suorannan kirja Paulo Freirestä (1921–1997), jota ei kovin hyvin tunneta, ja jonka ajattelusta on monia, enemmän tai vähemmän kesytettyjä tulkintoja.

Uupumus ei saa olla uusi normaali

Jokai­sella sosi­aa­lia­lan ammat­ti­hen­ki­löllä on oikeus tehdä eet­ti­sesti kes­tä­vää ja mer­ki­tyk­sel­listä työtä, joka ei kuluta lop­puun.

Lue lisää
Ladataan

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.