Puheenvuorot

Kirja-arviot

Kohti ihmettä

Kerroimme viime joulu­kuussa Islannin ihmeestä. Yhtei­sillä kotiin­tu­loa­joilla, päihteiden saata­vuuden rajoit­ta­mi­sella…

Lue lisää

Yt-neuvottelut ovella

Sosiaali- ja tervey­den­huollon kuntayh­tymät, kunnat ja kaupungit ovat käyneet tai ovat aloit­te­le­massa yt-neuvot­teluja menojen vähen­tä­mi­seksi.

Lue lisää
Ladataan

Uusimmat kolumnit

Kohti ihmettä

Kerroimme viime joulukuussa Islannin ihmeestä. Yhteisillä kotiintuloajoilla, päihteiden saatavuuden rajoittamisella...

Aiheet

Arkistot

Liity jäseneksi

Liity Talentian jäseneksi.